{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

付款服務方式

  • 付款服務方式

  • 我們提供信用卡·ATM轉帳·貨到付款等方式付款
  • 如使用貨到付款未取貨,將列入黑名單系統,述不在提供服務。